ZIPPO ENC. TATTOO #2 1 Ud. 60001564 [87Z146] ZIPPO ENC. TATTOO #2 1 Ud. 60001564 [87Z146] ZIPENC2123 19,50
ZIPPO ENC. TATTOO #3 TRIBAL 1 Ud. 60001700 ZIPPO ENC. TATTOO #3 TRIBAL 1 Ud. 60001700 ZIPENC2124 14,50
ZIPPO ENC. THE NAME IN FLAME 1 Ud. 60001859 ZIPPO ENC. THE NAME IN FLAME 1 Ud. 60001859 ZIPENC1532 24,50
ZIPPO ENC. TOFFEE 1 Ud. 60001191 [810605] ZIPPO ENC. TOFFEE 1 Ud. 60001191 [810605] ZIPENC3042 22,50
ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK 1 Ud. 60000818 ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK 1 Ud. 60000818 ZIPENC1100 19,50
ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK SLIM 1 Ud. 60001566 ZIPPO ENC. ULTRALITE BLACK SLIM 1 Ud. 60001566 ZIPENC1101 19,50
ZIPPO ENC. USA FRAME 1 Ud. 60001055 ZIPPO ENC. USA FRAME 1 Ud. 60001055 ZIPENC2133 24,50
ZIPPO ENC. VARIOUS EMBLEM 1 Ud. 2005091 ZIPPO ENC. VARIOUS EMBLEM 1 Ud. 2005091 ZIPENC1513 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN 1 Ud. 60000813 [50850043] ZIPPO ENC. VENETIAN 1 Ud. 60000813 [50850043] ZIPENC1008 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN HPC SLIM 1 Ud. 60000811 [50851028] ZIPPO ENC. VENETIAN HPC SLIM 1 Ud. 60000811 [50851028] ZIPENC1019 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES 1 Ud. 60002632 ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES 1 Ud. 60002632 ZIPENC1032 24,50
ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES SLIM 1 Ud. 60002631 ZIPPO ENC. VENETIAN TWO TONES SLIM 1 Ud. 60002631 ZIPENC1033 24,50
ZIPPO ENC. VINIZIANO 1 Ud. 60000816 [5088Z662] ZIPPO ENC. VINIZIANO 1 Ud. 60000816 [5088Z662] ZIPENC2191 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE DESIGN 1 Ud. 60004049 ZIPPO ENC. VINTAGE DESIGN 1 Ud. 60004049 ZIPENC1547 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE LOGO 1 Ud. 60001198 [5088Z583] ZIPPO ENC. VINTAGE LOGO 1 Ud. 60001198 [5088Z583] ZIPENC2024 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE MOTORBIKE POSTER 1 Ud. 60003005 ZIPPO ENC. VINTAGE MOTORBIKE POSTER 1 Ud. 60003005 ZIPENC3710 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE RACING SPARK PLUG 1 Ud. 60003320 ZIPPO ENC. VINTAGE RACING SPARK PLUG 1 Ud. 60003320 ZIPENC3707 24,50
ZIPPO ENC. VINTAGE STREET 1 Ud. 60001317 [50811269] ZIPPO ENC. VINTAGE STREET 1 Ud. 60001317 [50811269] ZIPENC1024 14,95