ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+1.50 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-150 [2005866] ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+1.50 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-150 [2005866] ZIPOPT9001 22,35
ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+2.00 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-200 [2005868] ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+2.00 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-200 [2005868] ZIPOPT9002 22,35
ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+2.50 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-250 [2005869] ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+2.50 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-250 [2005869] ZIPOPT9003 22,35
ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+3.00 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-300 [2005870] ZIPPO READING GLASSES KIT 3 PCS.+3.00 BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-300 [2005870] ZIPOPT9004 22,35
ZIPPO READING GLASSES KIT 6 PCS. BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-ZERO [2005872] ZIPPO READING GLASSES KIT 6 PCS. BLUE FILTER 1 Ud. 32Z-KITA-ZERO [2005872] ZIPOPT9006 44,70
ZIPPO RED READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B1-RED100 2004850 ZIPPO RED READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B1-RED100 2004850 ZIPOTR7078 5,45
ZIPPO RED READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B4-RED100 2004940 ZIPPO RED READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B4-RED100 2004940 ZIPOTR7118 5,45
ZIPPO RED READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z031-RED100 ZIPPO RED READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z031-RED100 ZIPOTR7030 4,95
ZIPPO RED READING GLASSES +1.50 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B4-RED150 2004941 ZIPPO RED READING GLASSES +1.50 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B4-RED150 2004941 ZIPOTR7119 5,45
ZIPPO RED READING GLASSES +1.50 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z031-RED150 ZIPPO RED READING GLASSES +1.50 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z031-RED150 ZIPOTR7031 4,95
ZIPPO WHITE READING GLASSES +2.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B3-WHI200 2004900 ZIPPO WHITE READING GLASSES +2.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B3-WHI200 2004900 ZIPOTR7508 5,45
ZIPPO YELLOW READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B11-YEL100 2005619 ZIPPO YELLOW READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B11-YEL100 2005619 ZIPOTR7862 5,45
ZIPPO YELLOW READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B3-YEL100 2004910 ZIPPO YELLOW READING GLASSES +1.00 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B3-YEL100 2004910 ZIPOTR7522 5,45
ZIPPO YELLOW READING GLASSES +1.50 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B11-YEL150 230218 [2005620] ZIPPO YELLOW READING GLASSES +1.50 DIOT TRIE 1 Ud. 31Z-B11-YEL150 230218 [2005620] ZIPOTR7863 5,45