RAW KING SIZE SLIM + TIPS ORGANIC 24 Lib. RAW KING SIZE SLIM + TIPS ORGANIC 24 Lib. RAWLIB4050 17,60
RAW KING SIZE SLIM CLASSIC 50 Lib. RAW KING SIZE SLIM CLASSIC 50 Lib. RAWLIB4000 18,00
RAW REGULAR N8 50 Hojas 50 Lib. RAW REGULAR N8 50 Hojas 50 Lib. RAWLIB1000 13,00
RAW REGULAR N8 BLACK 50 Hojas 50 Lib. RAW REGULAR N8 BLACK 50 Hojas 50 Lib. RAWLIB1005 14,30
RAW ROLLS 3m 12 Lib. RAW ROLLS 3m 12 Lib. RAWLIB6000 7,50
RAW SLIM BLACK 50 Lib. RAW SLIM BLACK 50 Lib. RAWLIB4015 21,90
RIZLA 1 1/4 ROJO 50 Lib. RIZLA 1 1/4 ROJO 50 Lib. RIZLIB3007 15,20
RIZLA 1 1/4 SILVER 50 Lib. RIZLA 1 1/4 SILVER 50 Lib. RIZLIB3005 18,50
RIZLA KING SIZE SLIM + TIPS SILVER 24 Lib. RIZLA KING SIZE SLIM + TIPS SILVER 24 Lib. RIZLIB4020 16,80
RIZLA KING SIZE SLIM SILVER 50 Lib. RIZLA KING SIZE SLIM SILVER 50 Lib. RIZLIB4025 16,00
RIZLA REGULAR MICRON 50 Lib. RIZLA REGULAR MICRON 50 Lib. RIZLIB1035 12,60
RIZLA SLIM BLUE 50 Lib. RIZLA SLIM BLUE 50 Lib. RIZLIB4045 15,54
SMOKING BLOC 200 MEDIUM MASTER 40 Lib. SMOKING BLOC 200 MEDIUM MASTER 40 Lib. SMKLIB5030 68,20
SMOKING BLOC 200 REGULAR BLUE 20 Lib. SMOKING BLOC 200 REGULAR BLUE 20 Lib. SMKLIB5000 22,10
SMOKING BLOC 200 REGULAR BROWN 20 Lib. SMOKING BLOC 200 REGULAR BROWN 20 Lib. SMKLIB5010 22,10
SMOKING BLOC 200 REGULAR ORANGE 20 Lib. SMOKING BLOC 200 REGULAR ORANGE 20 Lib. SMKLIB5005 22,10
SMOKING BLOC 300 MEDIUM BROWN 40 Lib. SMOKING BLOC 300 MEDIUM BROWN 40 Lib. SMKLIB5110 79,30
SMOKING BLOC 300 MEDIUM DELUXE 2.0 40 Lib. SMOKING BLOC 300 MEDIUM DELUXE 2.0 40 Lib. SMKLIB5100 79,30