BIC FIX STRONG PEGAMENTO INSTANTANEO 24 Uds. 305106 BIC FIX STRONG PEGAMENTO INSTANTANEO 24 Uds. 305106 BICOTR5000 26,50
LOCTITE SUPER GLUE-3 ORIGINAL 3 Gr. 1 Ud. LOCTITE SUPER GLUE-3 ORIGINAL 3 Gr. 1 Ud. PAPSGL1000 2,60
LOCTITE SUPER GLUE-3 PINCEL 5 Gr. 1 Ud. LOCTITE SUPER GLUE-3 PINCEL 5 Gr. 1 Ud. PAPSGL2050 5,03
LOCTITE SUPER GLUE-3 PRECISION 5 Gr. 1 Ud. LOCTITE SUPER GLUE-3 PRECISION 5 Gr. 1 Ud. PAPSGL2000 4,34